Thông tin‎ > ‎

Nhận thông báo khi được chia sẻ tập tin

đăng 18:24, 2 thg 7, 2017 bởi My Lien   [ cập nhật 18:55, 2 thg 7, 2017 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]
Mô tả

Chỉ dành cho trình duyệt Chrome (trên web)

Bật thông báo trong Google Drive để biết khi nào mọi người chia sẻ tập tin hoặc đề cập đến người dùng trong nhận xét.

Thông báo sẽ xuất hiện trong trình duyệt Chrome. Trên thiết bị Android, thông báo cũng xuất hiện trong ứng dụng Google Docs, Sheets và Slides.

https://docs.google.com/document/d/1dzAAIIXRPr39623bjVIXGgMoqPWDOnMtWaYU7PitxAg/edit?usp=sharing