Thông tin‎ > ‎

Nhận biết "Hiển thị lần cuối" trong Hangouts

đăng 19:53, 2 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 02:06, 7 thg 4, 2015 ]
Để dễ dàng biết được người sử dụng Hangouts đã sẵn sàng để trò chuyện, Google đã thêm nhãn thời gian vào như là một phần trạng thái của người dùng (chẳng hạn như là vừa cập nhật cách đây 2h), được hiểu rằng lần cuối cùng người đó sử dụng Hangouts. 
Cá nhân liệu có thể kiểm soát thông tin dược chia sẻ từ cài đặt Hangouts.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdTN2QndJMFI3UHM/view?usp=sharing