Thông tin‎ > ‎

Người dùng Windows XP vẫn có thể sử dụng Google Chrome cho đến hết 2015

đăng 10:17, 25 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:57, 26 thg 4, 2015 ]
Windows XP là hệ điều hành ra đời vào năm 2001 và Microsoft chỉ
chính thức ngừng hỗ trợ hơn một năm trước đây. Thậm chí hiện tại, vẫn có người tiếp tục sử dụng cho dù có được lựa chọn hay không.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ck80QXZzSTREMXM/view?usp=sharing