Thông tin‎ > ‎

Người dùng Chrome sẽ không phải cài đặt plugin Hangouts video

đăng 01:54, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:19, 7 thg 4, 2015 ]

Kể từ ngày 24/7/2014, Google sẽ hỗ trợ tự động cho người dùng Google Apps việc sử dụng Hangouts video calls trên trình duyệt Chrome mà không cần cài đặt plugin Hangouts video.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZHcxeHEyQjdlME0/view?usp=sharing