Thông tin‎ > ‎

Ngưng hỗ trợ mã OAuth 1.0 (2LO)

đăng 18:08, 24 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:12, 24 thg 4, 2016 ]
Như đã thông báo cách đây vài năm, Google đang di chuyển ra khỏi giao thức OAuth 1.0 để tập trung hỗ trợ tiêu chuẩn mã OAuth hiện hành là OAuth 2.0 giúp tăng cường bảo mật và giảm độ phức tạp cho các nhà phát triển.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRE9uZy04VHgxRkE/view?usp=sharing