Thông tin‎ > ‎

Ngưng hỗ trợ Google Talk chạy trên Windows

đăng 21:36, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:45, 7 thg 4, 2015 ]
Năm sau, Google sẽ ngưng hỗ trợ Google Talk chạy trên Windows. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng Google Talk thông qua Gmail trên web hoặc thông qua các ứng dụng của bên thứ ba.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWDhhRExDSnR0VjQ/view?usp=sharing