Thông tin‎ > ‎

Ngưng hỗ trợ Google Apps Lookup trên Android 2.3 vào 26/09/2016

đăng 17:56, 29 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:15, 25 thg 10, 2016 ]
Hôm nay, Google thông báo sẽ ngưng hỗ trợ Google Apps Lookup từ ngày 26/09/2016. Google Apps Lookup được sử dụng để xem Global Directory trên thiết bị sử dụng Android 2.1 (Eclair) đến Android 2.3 (Gingerbread).
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVEJxSmlid2l6VzQ/view?usp=sharing