Thông tin‎ > ‎

Ngưng hỗ trợ API cài đặt GData Admin

đăng 17:38, 18 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:24, 25 thg 10, 2016 ]
Năm 2013, Google đã ra mắt
Google Apps Admin SDK và sau đó thông báo một số API Apps Admin lỗi thời sẽ bị ngưng hỗ trợ và tắt vào 04/2015. Hôm nay, Google công bố ngưng hỗ trợ API cài đặt GData Admin nhằm tiếp tục loại bỏ APIs cũ, ít được sử dụng. Một số tính năng API GData sẽ được thay thế bằng Admin SDK
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQW9tejUxOWhJWmc/view?usp=sharing