Thông tin‎ > ‎

Ngăn người dùng thay đổi tên hồ sơ Google+

đăng 17:50, 1 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:51, 1 thg 8, 2015 ]
Với tính năng ra mắt hôm nay, Google giới thiệu việc cài đặt mới trong giao diện điều khiển Google Apps Admin cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát mọi người trong tổ chức có thể hoặc không thể chỉnh sửa tên hồ sơ của họ trong Google+.  
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NEphQTVKYzI4LVk/view?usp=sharing