Thông tin‎ > ‎

Nâng cấp lên Google Sheets mới

đăng 23:38, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:37, 7 thg 4, 2015 ]
Việc sử dụng phiên bản mới của Google Sheet sẽ sớm là phương thức duy nhất để tạo và chỉnh sửa bảng tính. Để bảo đảm tất cả mọi người có thể sử dụng hiệu quả tất cả những đặc tính khả dụng trong Sheets, tất cả bảng tính được tạo theo phiên bản cũ của Google Sheets được chuyển sang phiên bản bản mới

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMR1JhdVo1dXhidUE/view?usp=sharing