Thông tin‎ > ‎

Mở rộng số lượng người dùng Hangout đối với Google+ phiên bản Business, Government và Education.

đăng 21:37, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:37, 22 thg 4, 2015 ]
Tương tự Google Apps,Google + có thể giúp đỡ các nhân viên cộng tác dễ dàng hơn và hoàn thành tốt công việc.Đặc biệt là Google + Hangout tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cuộc họp trực tuyến từ bất kỳ phương tiện nào với điều kiện có Camera và kết nối Internet.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Tlo4d2xhTzA0V2s/view?usp=sharing