Thông tin‎ > ‎

Microsoft - Google cuộc chiến bất tận

đăng 21:27, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:37, 22 thg 4, 2015 ]
Hai gã khổng lồ công nghệ Microsoft và Google đã và đang vướng vào một cuộc chiến mà kết quả của nó có ý nghĩa rất lớn đối với các cổ đông cũng như khách hàng trên toàn thế giới.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/thong-tin/microsoft-googlecuocchienbattan/xemthem.png