Thông tin‎ > ‎

Menu mới về trạng thái, kiểm soát băng thông trên Google Drive trên Mac / PC

đăng 20:17, 2 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 02:07, 7 thg 4, 2015 ]
Google Drive trên Mac / PC đồng bộ bất kỳ hoặc tất cả các tập tin vào Google Drive trên web giúp người dùng có thể truy cập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trên bất kỳ thiết bị đồng thời cung cấp lưu trữ dựa trên đám mây đảm bảo an toàn cho các tập tin của người dùng.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ejFvTmNaRy1qTzA/view?usp=sharing