Cuối tháng 03/2014 vừa qua, Google thông báo rằng sẽ ngưng hỗ trợ Google Apps Connector dành cho BlackBerry Enterprise Server bắt đầu từ 05/03/2015. Xin lưu ý rằng chỉ còn vài ngày là đến ngày kết thúc hỗ trợ.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3clBBRUEyOHlmN1U/view?usp=sharing