Thông tin‎ > ‎

Lời nhắc Google Calendar trên web

đăng 17:49, 10 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 10 thg 4, 2016 ]
Kể từ tuần này, Google sẽ kích hoạt Lời nhắc trong Google Calendar trên web, vì vậy người dùng có thể  theo dõi những công việc cần làm (To-dos) cùng với sự kiện.
Với việc nhắc nhở khả dụng cả trên web, Android và iPhone, giờ đây người dùng đã có phương thức đơn giản và tuyệt vời để quản lý công việc hằng ngày.
https://docs.google.com/document/d/1UvYHK4ibAIH0uFIl3O6l6vc0vcw03Kq39SStZT7YBcE/edit?usp=sharing