Thông tin‎ > ‎

Lời nhắc: API tài nguyên Calendar sẽ bị tắt vào 15/11/2017

đăng 18:17, 17 thg 9, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:18, 17 thg 9, 2017 ]
Vào tháng 12/2015, Google Đã
thông báo sẽ thay thế API tài nguyên Calendar GDATA bằng API tài nguyên Calendar mới như một phần của Directory API thuộc Admin SDK. Với kế hoạch ngưng hỗ trợ từ tháng 1/2017, giờ đây Google chính thức tắt API tài nguyên Calendar GDATA vào ngày 15/11/2017.
https://docs.google.com/document/d/14YY7IhYcVnlD3PPbTq8I_Ys7SfjWQz2xrmDPvgA0OyY/edit?usp=sharing