Sau khi nâng cấp lên tài khoản Google Apps Unlimited, người dùng sẽ nhận được dung lượng lưu trữ không giới hạn và tăng cường bảo mật.
Nếu doanh nghiệp của bạn có 4 người dùng hoặc ít hơn, dung lượng lưu trữ dành cho mỗi người là 1TB.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3dzNjTzdiaUpIeW8/view?usp=sharing