Thông tin‎ > ‎

Loại bỏ tên tài khoản khỏi Google bar

đăng 19:29, 2 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:30, 2 thg 6, 2016 ]
Trong năm 2015, Google đã thực hiện một số thay đổi trên Google bar hiển thị ở phía trên cùng của hầu hết các ứng dụng Google. Ví dụ, nếu người dùng có hình ảnh liên quan đến tài khoản, họ sẽ thấy hình ảnh trên Google bar, nếu không có hình ảnh, họ sẽ thấy ảnh đại diện mặc định bởi ký tự đầu tiên trong tên của họ.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaTJfa25val9USlU/view?usp=sharing