Thông tin‎ > ‎

Liên kết cuộc gọi video trong Calendar đối với người dùng Google Apps

đăng 19:45, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:29, 7 thg 4, 2015 ]
Cách đây một tuần Google đã thông báo việc triển khai cuộc gọi video Hangouts lên đến 15
người tham gia dành cho mọi người sử dụng Google Apps. Điều này áp dụng cho những ngườicó quyền và không có quyền truy cập vào Google+, với cả Google Talk hoặc người dùng được kích hoạt Google Hangouts.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3aUI4NjRMWFBJSDA/view?usp=sharing