Thông tin‎ > ‎

Lịch trên iPad đã khả dụng cho doanh nghiệp

đăng 17:58, 11 thg 4, 2017 bởi My Lien
Cho dù đang tham gia nhiều cuộc họp hoặc trên đường đến gặp khách hàng - đối với người dùng, lịch cần phải hoạt động...bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.
Đó là lý do tại sao hôm nay, Google Lịch đã khả dụng với iPad.
https://docs.google.com/document/d/1RXwhBj2aexzLUUc0hQCw_4wAnT49x2AmktuAN7QuX4c/edit?usp=sharing