Thông tin‎ > ‎

Làm việc thông minh hơn với Google Calendar

đăng 17:48, 6 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:50, 6 thg 10, 2015 ]
Google Calendar giúp đồng bộ với các lịch biểu được chia sẻ trong nhóm đồng nghiệp, nhắc nhở sự kiện, thời gian được đề nghị và nhiều hơn nữa. Thực hiện theo các bước sau đây để bắt đầu
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bkhLVGVUYU54aUU/view?usp=sharing