Thông tin‎ > ‎

Kiểm tra sự kiện trong Admin console

đăng 17:17, 28 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:18, 28 thg 6, 2016 ]
SAML là chuẩn XML cho phép bảo toàn tên miền web để trao đổi việc xác thực người dùng và phân quyền dữ liệu. Google Apps for Work đóng vai trò là nhà cung cấp nhận dạng sử dụng SAML 2.0. Với SAML, người dùng có thể sử dụng thông tin Google Apps để đăng nhập vào các ứng dụng điện toán đám mây doanh nghiệp thông qua Single Sign-On (SSO).
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMRHgwYnk5bE44WEE/view?usp=sharing