Thông tin‎ > ‎

Kiểm soát trò chuyện nhóm với Google Hangouts

đăng 17:40, 31 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:41, 31 thg 7, 2016 ]
Nhiều tổ chức sử dụng trò chuyện nhóm trong Google Hangouts để quản lý dự án, lập kế hoạch sự kiện, và tham gia vào trò chuyện và phối hợp các nhiệm vụ khác. Vài tuần tới Google sẽ ra mắt một số tính năng trong Google Hangouts giúp người dùng trò chuyện nhóm tại nơi làm việc dễ dàng và hữu dụng hơn.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMQ1RiSWx1SEtsWms/view?usp=sharing