Thông tin‎ > ‎

Khôi phục sự kiện đã xóa trong Google Calendar trên web

đăng 17:58, 10 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:59, 10 thg 11, 2015 ]
Lỡ tay xóa sự kiện trong Google calendar và muốn phục hồi lại tương tự như Google Drive và Gmail?
Hôm nay, Google ra mắt tính năng Trash vào Google Calendar trên web giúp người dùng dễ dàng xem, xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục các sự kiện lịch đã xóa. 
https://docs.google.com/document/d/1PlKGBwasrWAJ2NlXeqqhGD1P6c0RWrucecK1GZqq1hE/edit?usp=sharing