Thông tin‎ > ‎

Khan Academic xây dựng trang web đào tạo mở rộng trên Google Cloud Platform

đăng 19:08, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:11, 6 thg 4, 2015 ]
Ben Kamens, Giám đốc phát triển tại Khan Academy, tổ chức phi lợi nhuận giáo dục đào tạo miễn phí cho tất cả mọi người

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RV9lSFMxVVBYaWM/view?usp=sharing