Thông tin‎ > ‎

Jamboard đã được bán ở Canada

đăng 18:06, 29 thg 8, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:08, 29 thg 8, 2017 ]
Vào tháng 5, Google đã thông báo rằng
Jamboard - bảng cộng tác dựa trên nền tảng điện toán đám mây, đã có sẵn để bán ở Hoa Kỳ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Google đưa Jamboard đến Canada *, và nhiều quốc gia hơn nữa.
https://docs.google.com/document/d/1ZasTSUlA0jApPaJ3DkC_yIbouipChORW_S5mXjI7ORE/edit?usp=sharing