Thông tin‎ > ‎

Inbox for work

đăng 17:42, 10 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:46, 10 thg 6, 2015 ]
Trong trường hợp sử dụng Inbox với Vault:
nếu đang sử dụng Vault, nên cẩn thận đánh giá nguyên tắc làm việc của tên miền hiện tại với Inbox trước khi kích hoạt. Tìm hiểu thêm. Lưu ý: Inbox hiện không khả dụng cho khách hàng Google Apps for Education hoặc Google Apps for Government.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WW1hcmpuZzVLanM/view?usp=sharing