Thông tin‎ > ‎

Inbox by Gmail: tìm câu trả lời nhanh hơn

đăng 17:46, 28 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:05, 26 thg 10, 2016 ]
Email có thể chứa tất cả các loại thông tin quan trọng, từ địa chỉ mới của bạn bè, số hiệu chuyến bay hoặc liên kết để thanh toán hóa đơn. Điều khó khăn là các thông tin này thường chứa trong các cuộc hội thoại lớn hơn. Bắt đầu từ hôm nay, Inbox cải tiến giúp người dùng tìm thấy câu trả lời nhanh hơn.
https://docs.google.com/document/d/1DPmBA5IKD2E4IFHkbxe3EYYmwIR_iYvMidbrBbXouvI/edit?usp=sharing