Thông tin‎ > ‎

Hỗ trợ tập tin ODF và nhiều hỗ trợ khác dành cho công cụ chỉnh sửa Google Docs

đăng 19:36, 2 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:56, 7 thg 4, 2015 ]
Hiện nay, Google đã hỗ trợ việc nhập 3 định dạng tập tin chính ODF: những tập tin .odt dành cho tài liệu, .ods dành cho speadsheets và .odp dành cho thuyết trình.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Ny02YXA5cVg0UzQ/view?usp=sharing