Thông tin‎ > ‎

Hỗ trợ nhiều định dạng, ngôn ngữ và bộ lọc trong Google Docs, Sheets và Slides dành cho Android

đăng 14:57, 5 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 14:59, 5 thg 2, 2016 ]
Phiên bản cập nhật của Google Docs, Sheets, và Slides dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play, bao gồm các tính năng mới sau đây
https://docs.google.com/document/d/17MJtUn_nHB6Ii0JW9V0wenLNHb-67DEh_TiKDT-9MVE/edit?usp=sharing