Thông tin‎ > ‎

Hỗ trợ hiển thị sự kiện trong báo cáo kiểm soát Google Drive (GAU)

đăng 21:12, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:42, 7 thg 4, 2015 ]
Giờ đây, khách hàng sử dụng Google Apps Unlimited có thể truy cập báo cáo kiểm soát Drive bằng cách sử dụng Reports API và hoặc truy cập “Audit” của báo cáo trong giao diện Admin console.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3OVJpQW1mNHA2cnM/view?usp=sharing