Thông tin‎ > ‎

Hiển thị vị trí sự kiện với Google Calendar trên web

đăng 17:21, 20 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:22, 20 thg 5, 2016 ]
Google Calendar trên web đã có bản cập nhật mới: địa điểm sự kiện sẽ xuất hiện trong chế độ xem ngày và tuần. Người dùng sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian: thay vì điều hướng đến chi tiết sự kiện để xem vị trí sự kiện, địa điểm sự kiện sẽ xuất hiện trên lịch khi có đủ khoảng trống.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMLUU2Uk1NR2l2VmM/view?usp=sharing