Thông tin‎ > ‎

Hiển thị và chia sẻ dễ dàng hơn trong Google Drive

đăng 17:54, 16 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:06, 16 thg 3, 2016 ]
Người dùng Google Drive luôn có nhu cầu cộng tác trong công việc, nhưng khi muốn thay đổi cài đặt chia sẻ đối với một thư mục, không phải lúc nào cũng dễ dàng để tìm ra thư mục đã được chia sẻ hoặc làm thế nào để cập nhật việc phân quyền.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMR1dKNmV0VFZFWE0/view?usp=sharing