Thông tin‎ > ‎

Hangout với người dùng đang sử dụng ứng dụng trò chuyện khác

đăng 18:18, 6 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:32, 20 thg 4, 2015 ]
Nếu người mà bạn đã bắt đầu Hangout với đang sử dụng Trò chuyện trong Gmail hoặc ứng dụng của bên thứ ba, họ sẽ không có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của Hangouts.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3ZFlTekl0Z0dPX2M/view?usp=sharing