Hiện tại Google đang chạy ứng dụng Hangout truyền tiếp tập trung vào lĩnh vực Marketing mang tên “Khám phá sức mạnh của Google Apps dành cho Marketing” diễn ra vào ngày 19/3.

Reshma Mani (Global Apps GTM) sẽ chia sẻ một vài trường hợp sử dụng và hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực của Google Apps để hỗ trợ tăng cường cho các sáng kiến tiếp thị của họ. Ngoài ra, Google sẽ giới thiệu trải nghiệm về việc sử dụng Google Apps cho các chiến dịch tiếp thị


https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/thong-tin/hangouttruyentiepvegoogleappsdanhchogioimarketing/xemthem.png