Thông tin‎ > ‎

Hamilton Beach: Chuyển từ Lotus sang Google Apps

đăng 01:47, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:28, 6 thg 4, 2015 ]
Chúng ta vui mừng chào đón khách mời là ngài Louis Gary, Giám đốc Dịch vụ Khách hàng

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SEJNVDNhSHgydXM/view?usp=sharing