Thông tin‎ > ‎

Gửi và nhận thư được minh bạch hơn với những cảnh báo email

đăng 00:07, 3 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:11, 20 thg 4, 2015 ]
Gửi hay nhận email là điều mà chúng ta thực hiện thường xuyên trong ngày và hầu như việc gửi, nhận email không có gì gọi là rắc rối. Tuy nhiên, khi việc gửi và nhận email xảy ra lỗi, không phải lúc nào cũng xác định sự cố được rõ ràng mà thậm chí khi đã xác định được lỗi, rất khó khăn để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.  
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/thong-tin/guivanhanthuduocminhbachhonvoinhungcanhbaoemail/xemthem.png