Thông tin‎ > ‎

Google Vault cho người dùng

đăng 01:30, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:13, 24 thg 4, 2015 ]
Bắt đầu từ ngày hôm nay, khách hàng của Google sẽ linh hoạt hơn trong việc quản lý Google Apps Vault, quản trị viên có thể mua giấy phép dành cho một tập hợp nhỏ các người dùng.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3Z21aa2FKbmFDcnM/view?usp=sharing