Thông tin‎ > ‎

Google: Truyền hình sắp chết!

đăng 21:02, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:16, 20 thg 4, 2015 ]
Không thể coi các website video trực tuyến là đối thủ của truyền hình nữa

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOEtFa0Y3ODBEVUE/view?usp=sharing