Thông tin‎ > ‎

Google sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Consumer

đăng 20:42, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 23:53, 6 thg 4, 2015 ]
Google sẽ cập nhật Điều khoản dịch vụ của Google Consumer, bao gồm các điều khoản được mọi người dùng Google Apps hiện đang sử dụng Google+ chấp nhận.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3a29QM2VkX1JVQ2s/view?usp=sharing