Thông tin‎ > ‎

Google Search dành cho Drive

đăng 17:42, 23 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:44, 23 thg 9, 2016 ]
Sự đổi mới luôn là yếu tố quan trọng cho thành công trong kinh doanh, vì vậy Google không ngừng phát triển các công cụ hỗ trợ khách hàng làm việc tốt hơn. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng Google Apps có thể sử dụng Kỹ thuật Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing)
https://docs.google.com/document/d/1ReNRK_OeW9aEmG_UywWdM2TwruWJoe9354kdWfemePA/edit?usp=sharing