Thông tin‎ > ‎

Google+ Premium

đăng 01:36, 1 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:07, 7 thg 4, 2015 ]
Bắt đầu từ đầu tháng 7/2014, tính năng Google+ Premium sẽ khả dụng cho bất kỳ khách hàng mới nào kích hoạt dịch vụ Google+ . Trong vài tuần tới, Google cũng sẽ kích hoạt tính năng Premium cho khách hàng hiện tại.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WXl6T1BRTmw0Q1U/view?usp=sharing