Thông tin‎ > ‎

Google Photos: Cách tiếp cận mới với hình ảnh

đăng 20:03, 13 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:05, 13 thg 6, 2015 ]
Từng thời khắc trong ngày, mọi người trên thế giới đều đang nắm bắt kỷ niệm thông qua các hình ảnh và video. Nhân loại đã có hàng nghìn tỷ bức ảnh và một nghìn tỷ chỉ riêng trong năm nay.
Tuy nhiên, càng chụp nhiều hình ảnh hay càng quay nhiều videos, chúng ta càng gặp nhiều thách thức hơn trong việc giữ lại những kỷ niệm.
https://docs.google.com/document/d/1KCfCcLLZI9rRe14s6vGpJgnZcIuOQFH7xuXR6uyx9Zs/edit?usp=sharing