Thông tin‎ > ‎

Google Hangouts phiên bản 14 với phím tắt ứng dụng và trình đơn mới

đăng 16:47, 29 thg 11, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:47, 29 thg 11, 2016 ]
Google Hangouts đang tập trung thay đổi. Trong một khoảng thời gian, tin nhắn chính là trọng tâm của Google, giờ đây ứng dụng đang hướng về doanh nghiệp, nơi mà ứng dụng đã đạt được sự chấp nhận nhiều nhất.
https://docs.google.com/document/d/1leRFoXTk_Svc7EmdfERsXeTAcvmDf_FlLndpFVgetPI/edit?usp=sharing