Thông tin‎ > ‎

Google Group cho tất cả mọi người

đăng 00:08, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:55, 6 thg 4, 2015 ]
Với Google Groups, người dùng vừa có thể quản lý danh sách thư tín,
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVUsycjBUUWVBaU0/view?usp=sharing