Thông tin‎ > ‎

Google Forms mới với tùy chọn mặc định, cải tiến tiện ích, chỉnh sửa kịch bản...

đăng 16:44, 18 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:47, 26 thg 10, 2016 ]
Hôm nay, Google Forms (Biểu mẫu) mới sẽ trở thành tùy chọn mặc định dành cho người tạo Biểu mẫu. Việc này tiếp nối
sự ra mắt từ 09/2015, trong đó Google Biểu mẫu được cải tiến được phát hành như là lựa chọn duy nhất cho đến khi Google thêm các tính năng và các chức năng bổ sung
https://docs.google.com/document/d/1Piiue8JP3k5CGLUWwwE4FOcrU-0sQ0zLisurgPBft_I/edit?usp=sharing