Thông tin‎ > ‎

Google đưa cả nội dung Gmail vào kết quả tìm kiếm

đăng 20:18, 30 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:15, 20 thg 4, 2015 ]
Hãng dịch vụ Internet Mỹ bắt đầu thử nghiệm việc hiển thị cả những nội dung có trong hòm thư của người sử dụng lẫn vào kết quả tra cứu trên web.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3djJ6Sy1OMkowTEE/view?usp=sharing