Thông tin‎ > ‎

Google Drive trong Yahoo Mail và WhatsApp

đăng 17:42, 24 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:51, 24 thg 5, 2016 ]
Lưu trữ dữ liệu trong Google Drive nghĩa là người dùng có thể truy cập dữ liệu từ bất cứ nơi nào trên bất kỳ thiết bị nào. Bắt đầu từ hôm nay, “bất cứ nơi nào” sẽ bao gồm cả phiên bản Android và iOS trong Yahoo Mail và WhatsApp.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMVmlWOGFBa2d5azA/view?usp=sharing