Thông tin‎ > ‎

Google Drive phiên bản mới dành cho ứng dụng Android

đăng 16:42, 19 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:43, 19 thg 2, 2016 ]
Google Drive phiên bản mới dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play

Thời gian triển khai:

Triển khai dần (có thể kéo dài hơn 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMelo2Q2w4WHBrb0k/view?usp=sharing