Thông tin‎ > ‎

Google Drive mới

đăng 17:27, 24 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:28, 24 thg 6, 2015 ]
Google Drive mới giống như Google Drive trước đây mà người dùng đã biết và yêu thích, nhưng tốc độ nhanh hơn và hoạt động nhiều hơn giống như làm việc trên máy tính.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3WlF5THBnS29OTkk/view?usp=sharing